Osobní asistenční služba - KRCentrum

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Služby

SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCEč.registrace – identifikátor: 7909036

  Cílem této sociální služby je podpora a pomoc občanům s těžkým zdravotním postižením, chronickým onemocněním, nebo úbytkem sil. Aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, ve svém bytě, domě, v okruhu lidí, kteří jsou jim blízcí a nemuseli do ústavní péče. Pomocí naší služby podporujeme v maximální možné míře integraci těchto osob.

  
Službu Osobní asistence řídí odborná pracovnice a samotný výkon služby v terénu provádějí odborně školené osobní asistentky s dlouhou praxí v přímé péči u klienta.

METODIKA – ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE SE ZAJIŠŤUJÍ V ROZSAHU TĚCHTO ÚKONŮ

A) POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
1) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
4) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

B) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ
1) Pomoc při úkonech os. hygieny
2) Pomoc při použití WC

C) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
1) Pomoc při přípravě jídla a pití

D) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
1) Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
2) Nákupy a běžné pochůzky

E) VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
1) Pomoc a podpora rodině v péči o dítě
2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
3) Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

F) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, na instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

G) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
1) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
2) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Služba osobní asistence je službou hrazenou klientem, dle platného ceníku
Není podmíněna lékařskou zprávou

Kontakty:
Bc. Radka Honzajková, sociální pracovnice a koordinátorka Osobní asistenční služby
honzajkova@krcentrum.cz

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.
400 01 Ústí nad Labem, Štefánikova 25 info@krcentrum.cz www.krcentrum.cz

Provozní doba:
ambulantní poradna a půjčovna
:
– každé pondělí 8-12 a 13-16,  dále dle dohody

terénní služby:
- po až čt 8-12 a 13-16, dále dle dohody i o víkendech a svátcích

SLUŽBA ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
č.registrace služby – identifikátor: 4704104


Služba základního a odborného sociálního poradenství je poskytována v krajském městě, v ambulantní poradně Centra pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. Dále v terénu dle dohody s klienty nebo při výkonu Osobní asistenční služby.

Služba je poskytována ze zákona zdarma, odbornými poradci.

 základní a odborné sociální poradenství
 rozbor situace klienta s hledání možného řešení
 sepsání různých podání, odvolání, pomoc s vyplněním formulářů
 zprostředkování následných specifických sociálních služeb a informace o jejich existenci
 umožnění přístupu na net
 aktivní vyhledávání osob se zdravotním postižením a osamělých, kteří pomoc potřebují
 pomoc a podpora při organizování akcí pro osoby se zdravotním postižením
 osvětové přednášky, semináře, Dny otevřených dveří
 zprostředkování odborných konzultací ohledně architektonických bariér
 zprostředkování na odborníky z Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR

Kontakty:
CENTRUM pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

Danuše Šaferová,
ředitelka, statutární zástupkyně, vedoucí sociální pracovnice a projektová koordinátorka

tel:       775 204 056
e-mail: saferova@krcentrum.cz

Bc. Radka Honzajková,
sociální pracovnice
tel:       775 204 057
e-mail:  honzajkova@krcentrum.cz

Provozní doba ambulantní poradny a půjčovny
kompenzačních a zdravotních pomůcek:
každé pondělí 8-12
a 13-16 dále dle dohody
www.krcentrum.c
z

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky