KRCentrum

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


    
Úvodní slovo krajské ředitelky

   

    Vážení přátelé, 


Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.
p.s. je poskytovatel služeb základního a odborného sociálního poradenství a služeb osobní asistence s dlouhodobou tradicí.....


Mgr. Radka Honzajková
krajská ředitelka
a statutární zástupce organizace

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky