Aktuality - KRCentrum

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

N á v r h ZÁKONA
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky

Platné znění dotčených částí zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, s vyznačením navrhovaných změn

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2015
Praha, 2016

Metodický pokyn generálního finančního ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7 telefon informace 225-092-392
Č. j.: 119930/16/7100-10114-109736

Letní prezentace ŠKODA Handy
  Testovací dny ŠKODA s plánovanou účastí poradců ŠHODA Handy:
  Prezentace aktivit projektu ŠKODA HANDY proběhla tentokrát na Vranovské přehradě 27.8. během akce s názvem LAHOFER Author Cup. S upravenou Fabií se představil a na dotazy klientů odpovídal poradce Jaromír Hanzal.
  ...............................

  ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

  Vážení přátelé,
  jak je většina z Vás informována, vstupuje od 1. 8. 2016 v účinnost novela zákona o sociálních službách. V pondělí 18. 7. 2016 jsme jednali na GŘ ÚP o tom, jakým způsobem bude novela zákona o sociálních službách realizována v praxi. Od 1. 8. 2016 se zvyšují příspěvky na péči následujícím způsobem:

  ...............................

  Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá
  Praha 18. 7. 2016
  V posledních letech se rozrůstá generace lidí, kteří se dostávají do takřka neřešitelné situace, neboť jim ještě „neskončila“ péče o nezaopatřené děti, a zároveň musí pečovat o stárnoucí rodiče či příbuzné. Tzv. sendvičová generace, tedy populace ve věku mezi 45 – 65 lety věku, pak stojí před těžkou otázkou, jak s vlastní prací skloubit časově náročnou péči o své blízké. „Vyměnit“ zaměstnání za péči o jinou osobu jde, aniž by lidé přišli o potřebné roky pro přiznání důchodu.
  ...............................
   
  Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky